Το κατάστημα μας προσφέρει την υψηλότερη ασφάλεια συναλλαγών, χρησιμοποιώντας για την εκκαθάριση κάθε πληρωμής μέσω του Smart Checkout της τράπεζας Viva Wallet.

Η σελίδα πληρωμής συμμορφώνεται πλήρως με την Οδηγία PSD2 (Payment Services Directive 2). Ο ισχυρός έλεγχος ταυτοποίησης πελατών (SCA) εφαρμόζεται σε όλες τις ηλεκτρονικές πληρωμές εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Ο ισχυρός έλεγχος ταυτοποίησης πελατών (Strong Customer Authentication / SCΑ) είναι η τεχνολογία που χρησιμοποιείται για να διασφαλιστεί η ισχυρή εξακρίβωση της ταυτότητας του κάθε πελάτη.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες στο https://www.viva.com/el-gr/blog/tips-to-keep-your-transactions-safe