Επεκτείνετε τις δυνατότητες των υπολογιστών με θύρες USB Type-C, όπως MacBook Pro, Air Dell XPS. Προσθέστε επιπλέον θύρες, όπως HDMI, Ethernet, USB-A

Type-C Hubs (65 προϊόντα)

Type-C Hubs


Επεκτείνετε τις δυνατότητες των υπολογιστών με θύρες USB Type-C, όπως MacBook Pro, Air Dell XPS. Προσθέστε επιπλέον θύρες, όπως HDMI, Ethernet, USB-A